WIE IS INARI, DE VOSSENGODIN?

Inari is de Japanse kami (een soort god of geest in de Shinto-religie) van voorspoed, thee, landbouw (vooral rijst), vruchtbaarheid, industrie en smeden. Inari is een complexe godheid met vele gezichten en wordt aangeduid als mannelijk, vrouwelijk en androgyn, afhankelijk van de context.

Hoewel de rol van Inari in de Japanse cultuur in de loop der tijd is veranderd, is hij al meer dan duizend jaar populair in heel Japan. Inari is wellicht het meest bekend om zijn omgang met vossen, kitsune genaamd, die als Inari’s boodschappers optreden en in ruil daarvoor bescherming ontvangen.

Inari is een verkorte vorm van Ine Nari of Ine ni Naru en komt van Kanji 稲荷, waar 稲 staat voor “rijst” en 荷 voor “lading”, “vracht” of “transport”. De volledige naam van Inari is Inari Okami, of 稲荷大神, wat betekent “de grote god Inari”. De naam wordt soms afgekort tot O-Inari of 大稲荷. Een andere naam is Ta-no-Kami (田の神), of “god van het rijstveld”.

In boeddhistische context kan Inari geassocieerd worden met een bepaalde persoon op het pad naar verlichting (bekend als een bodhisattva), in welk geval Inari andere namen kan aannemen die verband houden met die bodhisattva.

INARI, SHINTO KAMI VAN HET GRAAN

Inari is een ongelooflijk populaire godheid waaraan meer heiligdommen zijn gewijd dan aan enige andere kami in Japan; een derde van alle heiligdommen in het land zijn Inari heiligdommen. Dit komt grotendeels doordat de vele attributen van Inari de godheid een groot belang hebben gegeven in de Japanse samenleving en ertoe hebben bijgedragen dat Inari de tand des tijds heeft doorstaan.

In de loop der eeuwen, toen de Japanse samenleving veranderde en de prioriteiten verschoven, zijn de Inari mee geëvolueerd met de cultuur om nieuwe rollen op zich te nemen. In de afgelopen eeuwen werden deze veranderingen grotendeels bepaald door de nieuwe definities van “succes” die ontstonden tijdens het Meiji-tijdperk (1868-1912) en de opkomst van het kapitalisme in het begin van de 20e eeuw.

Omdat Inari in het premoderne Japan bekend werd in een tijd waarin het geloof niet uniform was, zagen volgelingen de godheid op verschillende manieren, afhankelijk van de context.

Dit verklaart waarom men Inari als mannelijk, vrouwelijk en androgyn beschouwde. Evenzo heeft de brede identiteit van Inari mensen van verschillende geloofsovertuigingen en praktijken in staat gesteld de godheid te omarmen, waaronder boeddhisten, die Inari in verband hebben gebracht met verschillende sekten en bodhisattva’s.

In het Shingon-boeddhisme bijvoorbeeld is het concept van het goddelijke vrouwelijke, de daikinite, verbonden met de kracht van de vos en dus met Inari, waardoor zij extra boeddhistische krachten krijgt, zoals het zuiveren van licht, die zij in het traditionele Shinto-geloof ontbeert.

A. WELVAART EN INDUSTRIE

Inari is de god van voorspoed en succes, wat een universele aantrekkingskracht heeft die de populariteit van Inari in heel Japan verklaart. Deze welvaart geldt zowel voor de landbouw als voor de industrie, gezien het belang van Inari voor ambachtslieden en smeden tijdens de Edo-periode (1600-1868), aangezien smeden in die tijd een belangrijk onderdeel werden van de Japanse industrie en samoeraicultuur.

Het Japanse cosmeticabedrijf Shiseido, dat bijna 150 jaar geleden werd opgericht en een van de oudste schoonheidsbedrijven ter wereld is, heeft Inari als beschermheer.

B. LANDBOUW

De meest voorkomende associatie met de Inari is hun relatie met de landbouw, en in het bijzonder met rijst. In deze context zien de mensen Inari als een vrouwelijke godin wiens zegeningen de oogst van het jaar voorspoed brengen. Dit geldt ook voor oogstproducten, zoals sake, de Japanse alcohol gemaakt van gefermenteerde rijst.

Een populaire rijstbal, genaamd Inarizushi, is vernoemd naar Inari. Naast rijst wordt Inari ook geassocieerd met thee, al minstens duizend jaar een belangrijk hoofdbestanddeel van de Japanse samenleving, waardoor het een centraal onderdeel vormt van enkele van de beroemdste praktijken van de Japanse acrhhipel.

C. HANTVERK

Vanaf de Edo-periode begonnen de Japanners Inari te associëren met verschillende ambachten, waaronder houtbewerking, textiel en vooral smeden en zwaardmaken. In deze context wordt Inari meestal aangeduid als een mannelijke god. Hij leidt de geest van de zwaardmakers en slaat zijn hamer in het hete metaal.

De uitbreiding van de domeinen van Inari kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat het shogunaat van Tokugawa, de militaire regering van Japan tijdens de Edo-periode, de belangrijkste vorm van rijkdom veranderde van belastingen op rijst in een goudstandaard, en de Japanse ideeën over “succes” gingen daarmee gepaard.

Vanwege de associatie van de Inari met succes, volgde de culturele verandering en breidde haar domein uit met goud en andere metalen.

D. KITSUNE KOERS

Het meest voorkomende en bekende symbool van Inari is de vos, of kitsune. De kitsune is een van de populairste bovennatuurlijke wezens (yokai) in de Japanse folklore.

Het zijn vrouwelijke geesten die hun sluwheid en kwaadaardigheid gebruiken om de mensen om hen heen te helpen of te schaden. Omdat Inari wordt beschouwd als welwillend, worden alleen de behulpzame kitsuns beschouwd als haar ware dienaren, en zij treden op als Inari’s boodschappers en beschermers.

Een van deze vossen pijn doen is een belediging voor Inari. Veel heiligdommen gewijd aan Inari hebben beelden van vossen bij hun poorten (torii) of elders buiten de heiligdommen, ter vervanging van de beelden van komainu, de hondenleeuw. In deze context is Inari bijna altijd een vrouw.

E. HELGEDOMARNA

Inari heiligdommen (稲荷神社, Inari jinja) verschillen van andere Japanse heiligdommen en worden gekenmerkt door vermiljoenkleurige deuren (torii), gestileerde vossenbeelden, rode plafonds, wit gestucte muren, en vaak veel torii op een rij.

Hoewel dit de meest voorkomende kenmerken zijn, is de aanwezigheid van vossenbeelden het meest consistente kenmerk van Inari heiligdommen, waar vereerders vaak rijst en sake offeren.

In totaal zijn er tegenwoordig minstens 2.970 erkende Inari heiligdommen in Japan, waarmee het het meest voorkomende heiligdom in het land is. De oudste en belangrijkste van deze heiligdommen is de Fushimi Inari Taisha, gelegen in Kyoto.

INARI LINEAGE

Omdat Inari vele dingen is, waaronder verschillende goden, is het moeilijk om Inari’s familie of oorsprong vast te stellen. In sommige verhalen was Inari getrouwd met de landbouwgodin Uke Mochi, wiens rol zij na haar dood overnam. Inari komt echter niet voor in de klassieke bronnen van de Japanse folklore en mythologie, waardoor de oorsprong van Inari onduidelijk is.

DE LEGENDE VAN INARI

Hoewel ze niet voorkomt in de klassieke Japanse mythologie, is Inari een van de belangrijkste godheden in de Japanse geschiedenis.

A. VÓÓR DE EDO-PERIODE

De exacte oorsprong van Inari is onbekend, maar historici geloven dat het dateert van voor de komst van het boeddhisme in Japan in de 6e eeuw. Bijna vanaf zijn aankomst werd het boeddhisme snel geassocieerd met Inari en Inari-schrijnen in een tijd dat Inari nauw verbonden was met rijst, landbouw en thee.

Gezien het belang van deze elementen voor de Japanse cultuur en economie werd Inari een god van voorspoed en succes. Tijdens deze vroege periode werd de cultus van Fushimi gevestigd in Kyoto. Sommige legendarische figuren, zoals de tovenaar (onmyoji) Abe no Seimei, stamden af van Kitsune en waren daarom gezegend door Inari.

Japanse boeddhistische sekten zoals Shingon beschouwen Inari sinds hun oprichting als hun beschermgodin. Tijdens de Heian periode (794-1185) werd het Inari Festival in Fushimi een belangrijk festival, dat zelfs concurreerde met het Gion Festival, dat dateert uit de 8e eeuw en nu het beroemdste festival in Japan is.

De keizerlijke bescherming van de Inari en de Inari-schrijnen in deze periode leidde tot hun bekendheid in heel Japan, en deze bekendheid bleef bestaan zelfs toen de politieke macht in andere handen overging.

B. VAN DE EDO-PERIODE TOT HEDEN

Tijdens de Edo-periode begon de Inari-cultus te veranderen, zodat de populariteit behouden bleef. Hoewel de samoerai de voorgaande vijf eeuwen Japan hadden geregeerd, maakte de opkomst van de smeden en zwaardvechters onder het Tokugawa shogunaat de metaalindustrie machtig.

Toen de Japanse munt in deze periode overging van rijst naar goud, betekende de rol van de Inari als kami van voorspoed en succes dat hun invloed en verering verschoof naar geld, rijkdom en smeden.

Inari werd zo de beschermer van smeden en zwaardvechters, een beschermer van krijgers en kooplieden. Hun relatie met landbouw en thee veranderde echter niet, waardoor Inari de kami werd die met zowel deze oude als nieuwe gebieden wordt geassocieerd.

Nadat de Meiji Restauratie de Japanse kosmologie had gereorganiseerd ten gunste van staats Shinto en dus traditionele kami zoals Inari, betekende de opkomst van het kapitalisme en het bedrijfsleven dat Inari een ongelooflijk populaire godheid werd tijdens de vooroorlogse Meiji, Taisho en Showa periodes (1868-1945).

Toen Japan een economische wereldmacht werd, betekenden de Japanse economische belangen dat Inari (en zijn heiligdommen en priesters) belangrijk werden voor de inwijding van nieuwe bedrijven, gebouwen en gemeenschappen in het algemeen.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is Inari een ongelooflijk populaire godheid gebleven. Hoewel het shintoïsme door de staat in 1945 werd opgeheven, hebben de Inari heiligdommen het overleefd en zijn ze nog steeds het meest voorkomende type heiligdom in Japan.

Bedrijven vragen nog steeds de zegen van Inari wanneer zij innoveren, en Inari wordt niet alleen geassocieerd met zakelijk succes maar ook met de algemene welvaart van individuen, gemeenschappen en het land als geheel.

C. ANDERE MYTHEN EN LEGENDEN

De prominente rol van Inari gedurende zo’n lange periode heeft hen tot een nogal verwarrende mix van godheden gemaakt. Inari zijn vaak één godheid, maar soms worden ze voorgesteld als drie verschillende godheden (Inari sanza) of zelfs vijf verschillende godheden (Inari goza).

Wie die andere godheden zijn varieert sterk per heiligdom, maar het gaat om godheden als Uke Mochi, Izanagi, Izanami en andere godheden die te maken hebben met landbouw, welvaart, schepping en orde. Dit heeft ertoe geleid dat mensen Inari onder veel verschillende namen noemen.

In het boeddhisme is Inari het nauwst verbonden met de Dakinite (de Indiase Dakini, een goddelijke vrouwelijke geest in het Vajrayana-boeddhisme) en de Benzaite (een Japanse versie van de Indiase Saraswati), een van de zeven godheden van het geluk. In deze vormen is Inari vrouwelijk.

Als landbouwgodin is Inari vergelijkbaar met Demeter en Dionysus in de Griekse mythologie en met de Noorse godin Freya.

IN JAPANSE POPULAIRE CULTUUR

Inari en haar band met de Kitsun maken haar tot een belangrijke godheid in de Japanse volkscultuur:

  • In de Persona-serie, uit de grote videospelreeks Megami Tensei, is Inari het personage Yusuke Kitagawa, die verschijnt met een vossenmasker en een staart.
  • In het World of Darkness-rollenspeluniversum komt Kitsune voor in zowel de klassieke World of Darkness als het vervolg daarop, Chronicles of Darkness. In de laatste zijn het diverse rassen waarvan de vermogens afkomstig zijn van Inari en die allemaal op verschillende manieren Inari dienen.
  • In de mangaserie Hyper Police is Sakura Bokuseiinmonzeninari een kitsune politieagent.
  • Kuzunoha, een belangrijk personage in de Japanse folklore, is Inari’s bediende en de moeder van Abe no Seimei (921-1005), de beroemde tovenaar (onmyoji) uit de Heian periode.
  • The End: Inari’s Quest is een videospel waarin een van de laatste vossen worstelt om te overleven in een cyberpunk-wereld.
  • Mangan Inari, Konkon, Koi Iroha gaat over een meisje genaamd Fushimi Inari die het vermogen krijgt om in een kitsune te veranderen en de wil van de goden te vervullen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven